Uputstvo za prijavu za elektronski test

Postupak za prijavljivanje i pohađanje on-line edukacija je jednostavan i može se izvesti u sledećih 5 koraka:


1. Korak

Kandidat koji se opredelio zaneku od ponuđenih edukacija popunjava on-line formular za prijavu koji se nalazi u glavnom meniju i uplaćuje iznos od 1500,00 dinara na tekući račun 840-619667-35, svrha uplate: test. Kopiju uplatnice kandidat šalje na email  hitnapomocbgd@eunet.rs ili na faks 011 3615 015

2. Korak

Po prijemu prijave i uplate kandidatu se dostavljaju korisničko ime i lozinka sa kojima pristupa sistemu za on-line učenje.

3. Korak

Kandidat pristupa sistemu za on-line učenje, preuzima dostupne materijale, monografije i prezentacije izkojih se priprema za rešavanje elektronskog testa. Kandidat može neograničeni broj puta da se prijavi i odjavi sa sistema, a rešavanju testa može da pristupi samo jednom.

4. Korak

Kandidat pristupa rešavanju elektronskog testa. Da bi položio test, kandidat mora tačno da odgovori na više od 60% od ukupnog broja pitanja na testu.

5. Korak

Nakon uspešnog rešavanja elektronskog testa, kandidat dobija mogućnost da izborom linka Sertifikat na strani samog kursa, dobije svoj sertifikat u PDF formatu, koji može da odštampa ili da ga sačuva na svom računaru.

Poslednja izmena: Ponedjeljak, 4. Maj 2015., 00:15