Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Autor: Prof. dr Slađana Anđelić, dr Goran Čolaković

Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, nutricionisti, dijetetičari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1033/19

Akreditacija testa važi u periodu: 20.05.2019.-20.05.2019

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Dr Nada Emiš Vandlik

Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1840/18

Akreditacija testa važi u periodu: 21.08.2018.-21.08.2019

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Dr Ivana Stefanović

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 3

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-2342/17

Akreditacija testa važi u periodu: 18.11.2017.-18.11.2018

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Dr Nada Emiš Vandlik, Dragoslav Itov, spec. struk. MT

Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: D-1-864/17

Akreditacija testa važi u periodu: 19.08.2017.-19.08.2018

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Prof. dr Slobodan Savić, Dr sci med Slađana Anđelić

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1804/17

Akreditacija testa važi u periodu: 19.08.2017.-19.08.2018

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>