Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Autor: dr sc med. Slađana Anđelić, spec. urgentne medicine

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1135/16

Akreditacija testa važi u periodu: 23.05.2016.-23.05.2017.

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Dr Nada Emiš Vandlik, spec. opšte medicine

Ciljna grupa: Lekari, med. sestre / tehničari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-2470/16

Akreditacija testa važi u periodu: 21.11.2016.-21.11.2017

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autori: Dr Ivana Stefanović, Dragoslav Itov, SMT

Ciljna grupa: Zdravstveni tehničari

Broj bodova za polaznike: 10

Broj Odluke o akreditaciji: D-1-1765/15

Akreditacija testa važi u periodu: 17.11.2015.-17.11.2016

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Srđan Stojanović, VMT

Ciljna grupa: Zdravstveni tehničari

Broj bodova za polaznike: 10

Broj Odluke o akreditaciji: D-1-1766/15

Akreditacija testa važi u periodu: 17.11.2015.-17.11.2016

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Prim. dr Božo Vavić, Prim. dr Saša Patrnogić, dr Milomir Tufegdžić

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 4

Broj Odluke o akreditaciji: A-193/15

Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2015-03.03.2016

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Ciljna grupa: Zdravstveni tehničari

Broj bodova za polaznike: 10

Broj Odluke o akreditaciji: D-I-1570/15

Akreditacija testa važi u periodu: 18.08.2015-18.08.2016

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

 

Autor: Dr Dušan Stanković

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 4

Broj Odluke o akreditaciji: A-I-194/15

Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2015-03.03.2016. godine.

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

 

Autor: Dr Dragan Arsić, Dr Valentina Andrejić

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 4

Broj Odluke o akreditaciji: A-195/15

Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2015.-03.03.2016.

Cena: 1500,00 dinara

 Pogledajte test pitanja >>>