Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Autori: Dr Ivana Stefanović, Srđan Stojanović, VMT

Ciljna grupa: Lekari i medicinske sestre-tehničari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: D-1-630/20

Akreditacija testa važi u periodu: 16.11.2020.-16.11.2021

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autori: Prof. dr sci med Slađana Anđelić, Prim. dr Nada Emiš Vandlik

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1711/20

Akreditacija testa važi u periodu: 16.11.2020.-16.11.2021

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autori: Prof. dr sci.med.Slađana Anđelić, Prim. dr Nada Emiš Vandlik

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1236/20

Akreditacija testa važi u periodu: 17.08.2020.-17.08.2021

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autori: Prof. dr Slađana Anđelić, prim. dr Nada Emiš Vandlik

Ciljna grupa: Lekari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1112/20

Akreditacija testa važi u periodu: 01.07.2020.-21.05.2021

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>

Autor: Prof. dr Slađana Anđelić, dr Goran Čolaković

Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, nutricionisti, dijetetičari

Broj bodova za polaznike: 5

Broj Odluke o akreditaciji: A-1-1033/19

Akreditacija testa važi u periodu: 20.05.2019.-20.05.2019

Cena: 1500,00 dinara

Pogledajte test pitanja >>>